´

EIA/SEA

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » EIA/SEA » Information system » 24/2006 Coll. section EIA » VALEO SLOVAKIA - výrobný závod Pereš

VALEO SLOVAKIA - výrobný závod Pereš

Act:
24/2006 Coll. section EIA
Activity:
7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
Aim of the project:
Výstavba závodu zameraného na montáž kovových a plastových komponentov a elektronických modulov
Place of implementation:
Košice - Barca (okres: Košice IV)
Competent authority:
OÚ ŽP Košice
Proponent:
VALEO SLOVAKIA , s.r.o., Južná trieda 125, Košice
Proponent´s identification number:
35893427
Text of the preliminary environmental study:
Cover_Valeo.pdf
Foto 1_2.pdf
Foto 11_22.pdf
Foto 3_10.pdf
Loctite403_ MSDS.pdf
Obr 2_kúžele.pdf
Obsah.pdf
Valeo_kap 1.pdf
Valeo_kap 2_upr.pdf
Valeo_kap 3.pdf
Valeo_kap 4_upr.pdf
Valeo_kap 5.pdf
Valeo_kap 7.pdf
Valeo_kap 8.pdf
Notification on the submission of the preliminary environmental study:
Oznámenie o predložení Zámeru
Preliminary environmental study worked out by:
ENVICONSULT, spol. s r.o., Závodská cesta 4, Žilin
Text of the decision from the screening procedure:
Rozhodnutie zo zisť. konania
Permitting authority:
Mesto Košice, pracovisko Košice - JUH
Situation:
Detail:
Fatal error: Smarty error: [in footer.tpl line 47]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 565) in /www/hosts/enviroportal/global/smarty/Smarty.class.php on line 1088